Zoeken

Scholen en Kinderdagverblijven

Aan scholen werken behoort tot de mooiste opdrachten. Het creëren van ruimte en sfeer waarin jongeren zich wel voelen en in een sociaal kader op bepaalde aspecten en vaardigheden van onze cultuur worden gewezen, is een dankbare taak.
Een goed, harmonisch ontworpen schoolgebouw kan volgens ons bureau bijdragen aan de dito ontwikkeling van het schoolgaande kind. Ditzelfde geldt een kinderdagverblijf, waarbij het gebouw vooral
huiselijke sfeer moet kunnen ondersteunen.

Scholen kinderdag verblijven (1) Scholen kinderdag verblijven (2) Scholen kinderdag verblijven (3) Scholen kinderdag verblijven (4)
Monster
Kinderdagverbl. 'Komballon'
Monster
Peuterspeelz. de 'Kabouter'
Apeldoorn
Gymnasium, Binaslokalen
Apeldoorn
Berg & Bosschool
Scholen kinderdag verblijven (5) Scholen kinderdag verblijven (6)
Apeldoorn
Gymnasium
Bathmen
Kinderdagverblijf