Zoeken

Apeldoorn, Wilhelminapark (Gemeentelijk Monument)

Deze villa - omstreeks 1897 gebouwd voor burgemeester Tutein Nolthenius - werd door vele verbouwingen en jarenlang gebruik als instelling ernstig aangetast. In opdracht van een particulier wordt nu gewerkt aan een herstel- en restauratieplan, dat de villa weer tot een echt woonhuis maakt. Tevens wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen om de beoogde herbestemming mogelijk te maken.