Zoeken

Stedenbouwkundige (her)invulling

Stedenbouw is een complexe, grootse vorm van architectuur waarbij de stedelijke ruimte het interieur vormt van de stad. Organisatie en transport vormen een wezenlijk deel van de opgave. De cultuur van de stad in kwestie moet doordringen in elke dimensie van het ontwerp. Schaal en ritme van individueel element en accent als afwisseling op het grote geheel is een subtiele afweging, immers, op markante plaatsen kan het individuele gebouw een accent vormen. Stedelijke invulling is een bijzondere vorm van nieuwbouw, waarbij open gaten in stad of dorp worden opgevuld, als ware het een gat in een gebit. Dezelfde uitgangspunten gelden hier als bij gewone nieuwe gebouwen, maar er zijn meer randvoorwaarden. De omgevende architectuur en het stedelijke lijnenspel spelen een rol, evenals lokaal materiaalgebruik, typische details (in ramen bijv.) etc. Ook verticale geleding en horizontale ritmes dienen afgestemd te zijn op het karakter van de omgeving. Binnen samenhang kan het nieuwe gebouw toch een opvallend karakter en individueel gezicht hebben.

stedenbouwkundige invulling (1) stedenbouwkundige invulling (2) stedenbouwkundige invulling (3) stedenbouwkundige invulling (4)
Laren (NH)
'Hamdorff'
Beuningen
Centrumplan 
Beuningen
Impressie Nieuw kerkplein
Winssen
Plan rond de RK kerk
stedenbouwkundige invulling (5) stedenbouwkundige invulling (6) stedenbouwkundige invulling (7) stedenbouwkundige invulling (8)
Brouwershaven
Nieuwe haven
Doesburg
IJsselfront
Oosterbeek
'Klein Dreijen'
Almelo
Huis van Bewaring e.o.
stedenbouwkundige invulling (9) stedenbouwkundige invulling (10) stedenbouwkundige invulling (11) stedenbouwkundige invulling (12)
IJlst
Centrumplan 
Enschede
Kortenaerscholen
Doesburg
Koepoortwal
Hilversum
Voormalige KRO studio
stedenbouwkundige invulling (13) stedenbouwkundige invulling (14) stedenbouwkundige invulling (15) stedenbouwkundige invulling (16)
Soest
'Paleistuin'
Arnhem
'Concertbuurt'
Wijchen
Kloosterpark 'Tienakker'
Zevenaar
Voormalig Juvenaatgebouw e.o.
stedenbouwkundige invulling (17) stedenbouwkundige invulling (18) stedenbouwkundige invulling (19) stedenbouwkundige invulling (20)
De Bilt
Park 'Bloeyendael'
's Gravendeel
Havengebied
Enschede
Stationsplein
Ewijk
'Keizershoeve'